I henhold til pianoprodusentenes garantibestemmelser skal pianoer stemmes én gang i året.
Instrumenter som stemmes og vedlikeholdes regelmessig holder vesentlig lenger på kvaliteten.

Eksempel på vedlikehold er:
– Stemming
– Regulering
– Intonering
– Etterskru mekanikk
– Pusse hammere osv.